Novinky Slovenského Leonberger Klubu

2 . 07
2022

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger Klubu

            Konečná uzávierka 22.9.2022

                      Propozície                  Prihláška                  Štatistika prihlásených psov

  

23 . 05
2022

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu

Výsledky                 Fotografie z výstavy

     SLK ďakuje hlavnému sponzorovi výstavy   

5 . 01
2022

2% z daní

Vážení členovia SLK,

nenechajte prepadnúť svoje 2%, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. SLOVENSKÝ LEONBERGER KLUB – O.Z. splnil všetky zákonné podmienky a môže tento rok žiadať o 2% z daní. Podrobné informácie nájdete vľavo v ponuke 2% z daní.                     

                                                                                              Ďakujeme.

27 . 09
2021

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger Klubu

                                                                       Výsledky

SLK ďakuje hlavnému sponzorovi  

 

1 . 10
2020

Oznamy Výboru SLK

Výbor SLK sa na základe vyhlásenia núdzového stavu Vládou SR a opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR súvisiacich s vývojom epidemiologickej situácie a obmedzeniam pri organizovaní hromadných podujatí a obmedzeniam v združovaní a v pohybe osôb rozhodol zrušiť Klubové stretnutie v termíne 9.-11.10.2020 v Campingu Belá Nižné Kamence a zrušiť Klubovú výstavu SLK plánovanú na deň 11.10.2020 v areáli Campingu Belá Nižné Kamence.  Uvedené aktivity predpokladá Výbor SLK zorganizovať najskôr v mesiaci máj 2021, o čom bude verejnosť aj členov SLK včas informovať na webovej stránke SLK.

Výbor SLK na základe vyhlásenia núdzového stavu Vládou SR a opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR súvisiacich s vývojom epidemiologickej situácie, obmedzeniam pri organizovaní hromadných podujatí a obmedzeniam v združovaní a v pohybe osôb oznamuje v súlade s § 7., čl.1., pís. a) Stanov SLK všetkým členom SLK, že sa Členská schôdza SLK plánovaná v termíne 10.10.2020 v Campingu Belá Nižné Kamence uskutoční v náhradnom termíne (predpoklad január 2021) v závislosti na vývoji situácie. O termíne a mieste konania ČS SLK Vás bude Výbor SLK informovať v súlade so Stanovami SLK.

 Výbor SLK na základe vyhlásenia núdzového stavu Vládou SR a opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR súvisiacich s vývojom epidemiologickej situácie, oznamuje, že sa Bonitácia v pôsobnosti SLK plánovaná v termíne 11.10.2020 v Campingu Belá Nižné Kamence uskutoční v náhradnom termíne (predpoklad november 2020) v závislosti na vývoji situácie. Termín a miesto konania Bonitácie bude v súlade s čl. II., ods.1. Bonitačnej smernice SLK Výborom SLK oznámený na webovej stránke klubu a Poradkyňou chovu SLK bude oznámený jednotlivým žiadateľom (telefonicky, e-mailom). Tí chovatelia, ktorí si podali Žiadosť o vykonanie bonitácie v pôsobnosti SLK v pôvodnom termíne 11.10.2020, nemusia Poradkyni chovu SLK predkladať žiadosť opakovane.

                                                                                                  Výbor SLK                                        

 

 

24 . 06
2020

Oznam

 Vážení členovia SLK, chovatelia plemena Leonberger,

Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) na návrh zástupcov Únie kynologických klubov (ÚKK) schválilo dňa 11. júna 2020 nasledovné opatrenia:

Oblastné výstavy budú nominačnými výstavami na šampióna šteniat a veteránov (Podmienky splnia jedince VN1 z triedy mladšieho dorastu a dorastu, resp. V1 z triedy veteránov).

Na titul šampióna šteniat je možné použiť namiesto tretieho VN1, aj naďalej V1, CAJC, avšak je zvýšená veková hranica do veku 18. mesiacov. (Platí do 31.12. 2020).

Na titul šampióna mladých je možné použiť namiesto tretieho V1, CAJC, aj naďalej V1, CAC avšak je zvýšená veková hranica 30. mesiacov. (Platí do 31.12. 2020).

Prezídium SKJ schválilo zmenu termínu decembrovej Medzinárodnej výstavy psov – CACIB v NITRE. Nový termín konania výstavy stanovil na dni 18.-20. septembra 2020.

Poháre za minuloročnú súťaž Slovakia Dog Cup nebudú odovzdané na niektorom z podujatí, tak ako bolo pôvodne plánované, ale spoločne s prípisom od SKJ budú zaslané majiteľom úspešných jedincov. 

                                                                                                                    Výbor SLK

 

27 . 01
2020

Konečné výsledky klubovej súťaže Slovak Leonberger of the Year 2019

Vážení členovia SLK,

na základe výsledkov z „Klubovej a Špeciálnej výstavy SLK v roku 2019“,  na základe zverejnených výsledkov súťaže „Slovakia Dog Cup 2019“, na základe Vami zaslaných výsledkov umiestnenia Vašich leonkov na jednotlivých medzinárodných výstavách v zahraničí v roku 2019, na výstavách „Partnerských leonberger klubov“ v roku 2019 a na základe Vami zaslaných pripomienok k zverejneným „predbežným výsledkom“ klubovej súťaže bolo Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované konečné poradie klubovej súťaže „Slovak Leonberger of the Year 2019“.  Víťazovi klubovej súťaže gratulujeme.

Konečné výsledky  

29 . 05
2019

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu

 Výsledky     Fotografie z výstavy

SLK ďakuje sponzorom výstavy:

          

27 . 07
2014

Z historie klubu

"