Novinky Slovenského Leonberger Klubu

19 . 05
2016

Vážení členovia SLK!

Výbor SLK Vás pozýva na rokovanie Členskej schôdze Slovenského Leonberger Klubu, ktoré sa uskutoční dňa 4. júna 2016  od 16,00 hodín v klubovni Hotela LESÁK v TAJOVE s týmto návrhom programu

1. Otvorenie ČS, schválenie programu

2. Voľba pracovných komisií – volebnej komisie

3. Správa o činnosti výboru klubu

4. Správa o hospodárení klubu 

5. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov SLK

6. Voľba tajomníka výboru SLK

7. Plán činnosti SLK na rok 2016 a 2017 

8. Informácia o prevádzkovaní a vedení webovej stránky SLK

9. Návrhy zmien a úprav v poriadkoch a smerniciach SLK

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia z ČS SLK

13. Záver  

Vaše návrhy na doplnenie programu Vás v súlade so Stanovami SLK § 7, čl.2, odsek c) žiadame podať písomne najmenej 7 dní pred rokovaním schôdze (e-mailom na adresu leonberger@leonberger.sk).  

 

 

3 . 05
2016

Ďalšie šteniatka

Koncom mája 2016 sa v chovateľskej stanici "Pod Bzovickým hradom" narodia šteniatka.   Matka: Amy Flavia Salus Leon, Otec: Ozzy od Pálfych (na fotografiách dole). Pre záujemcov sú bližšie informácie dostupné na: telefón +421 915 787 558 ,e-mail: veduca.ludka@gmail.com.  Gratulujeme.

4 . 04
2016

Šteniatka

14.3.2016 sa v chovateľskej stanici "Maxilev" narodili krásne šteniatka. Matka : Fantasia Forever Member of the Leogang, Otec: Anakin Skyrim Maxilev. Všetky šteniatka sú rezervované! Šteniatkám prajeme dobré zdravie a šťastné nové domovy!

  

 

18 . 01
2016

Klubová výstava 2016


  Prihláška          Propozície          Program          Jedálny lístok

Ceník a podmienky ubytovania a stravovania

 

7 . 04
2016

Špeciálna výstava

 Špeciálna výstava Kamenný mlyn 11.9.2016 Špeciálna výstava

 

 Špeciálna výstava Kamenný mlyn 12.9.2915

Oto  od Pálfych  - víťaz špeciálnej výstavy  BOB

9 . 09
2015

Ďalšie šteniatka

Ďalšie šteniatka sa  narodili v chovateľskej stanici MAXIBEAR !

Viac info na www.maxibear.sk

27 . 08
2015

Nové šteniatka !

V chovateľkej stanici LEON KRÁĽOVCE  sa dňa 18.7.2015 narodili šteniatka (6 súk a 1 pes).

 Matka : Alia Alba Leon Kráľovce 

Otec : Winterhart Weissgold Dancan Danilo

VIac info : Zuzana Malučká Košice , tel: 0911 921 082, 0903 921 082 ,

e.mail : leonkralovce@azet.sk

 

 

25 . 09
2014

Šteniatka v CHS Lord of Lion

Šteniatka v CHS Lord of Lion

Dňa 25.9.2014 sa v novej CHS Lord of Lion narodili šteniatka.

17 . 08
2014

Dalšie šteniatka

Dňa 17.8.2014 sa narodili v známej chovateľskej stanici " Leon Kráľovce"  4 šteniatka, 3 sučky a jeden psík.  Otec šteniat : Cipísek Coudy Leon Bohemia, matka: Alia Alba Leon Kráľovce.
Viac informácii u chovateľky p. Maľučkej , tel : 0903 921 092,
 e-mail: leonkralovce@azet.sk,
 www: http://www.leonkralovce.estranky.sk .

 

27 . 07
2014

Šteniatka v CHS " hviezda z Dovalova"

Šteniatka v CHS " hviezda z Dovalova"

9 . 10
2013

Oznam pre chovateľov chovných psov a súk !

Oznam pre chovateľov chovných psov a súk !
Chovatelia, ktorých pozornosti uniklo, že podľa chovateľského  poriadku SLK musí chovný pes a suka absolvovať aspoň raz za 2 roky klubovú,alebo špeciálnu výstavu SLK, môžu túto výstavu nahradiť aj medzinárodnou výstavou pod záštitou SKJ.

 

"