Novinky Slovenského Leonberger Klubu

7 . 03
2023

Bonitácia

Vážení členovia SLK a chovatelia plemena Leonberger,

         Výbor SLK Vám  v súlade s čl. II., ods.1. Bonitačnej smernice SLK touto cestou oznamuje, že sa Bonitácia v pôsobnosti Slovenského Leonberger Klubu uskutoční v termíne 21. mája 2023 v Rekreačnom stredisku TESÁRE - Nové mlyny. Predsedom Bonitačnej komisie je rozhodkyňa pani Ing. Terézia GARGUŠOVÁ (SVK). Bližšie informácie Vám poskytne Poradkyňa chovu SLK Ing. Katarína PÁLFYOVÁ.                    Kontakty: e-mail:  palfyová@gmail.com, mobil: +421 905 829 247.     

                                                                                                      Výbor SLK

6 . 03
2023

Klubová DUO výstava SLK


                              Propozície 20.05.2023             Propozície 21.05.2023

      SLK ďakuje hlavnému sponzorovi         

2 . 02
2023

Slovak Loenberger of the Year 2022

Priebežné výsledky klubovej súťaže „Slovak Leonberger of the Year 2022“.

Vážení členovia SLK,

na základe výsledkov z „Klubovej a Špeciálnej výstavy SLK“, výsledkov z výstav „Partnerských leonberger klubov“ a zverejnených výsledkov v rámci „Slovakia Dog Cup“ za rok 2022 boli Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované priebežné výsledky (Tabuľka v prílohe) klubovej súťaže „Slovak Leonberger of the Year 2022“.

Vaše pripomienky k zverejneným priebežným výsledkom a doplňujúce informácie (dosiahnuté výsledky na medzinárodných výstavách s naskenovanými Posudkovými listami) môžete v súlade s článkom 2 Propozícií súťaže zaslať na e-mailovú adresu klubu do konca mesiaca marec 2023. Doposiaľ nezapočítané výsledky Vám budú dopravované do tabuľky a následne budú zverejnené na webovej stránke SLK.

Vyhlásenie konečných výsledkov súťaže vykonáme na Klubovej výstave SLK.

                                                                                                                  Výbor SLK 

                                        Predbežné výsledky

12 . 01
2023

IULH Championship Show

Vážení členovia SLK,

na stretnutí delegátov členských klubov ILU v Leonbergu 23.9.2022 bolo schválené, že Nórsky Leonberger Klub zorganizuje IULH Championship Show v termíne 24.-25. júna 2023 (Majstrovstvá IULH 24. júna 2023 a Špeciálna výstava Leonbergerov/Novofunlaďanov 25. júna 2023) v nórskom KRISTIANSANDE.

Na výstave IULH sa okrem majstrovských titulov IULH bude udeľovať aj nemecký CAC’s (Klub) v triede mladých, triede veteránov, triede otvorenej, medzitriede a triede šampiónov. Nórsky CAC bude udelený vo všetkých triedach dospelých. Na Špeciálnej výstave bude udelený aj nórsky CAC.

V Nórsku potrebujú zahraniční psi, ktorí už majú titul šampióna, len 1 CAC na získanie nórskeho šampionátu.

Podrobnosti k výstavám nájdu záujemcovia na uvedenej webovej stránke na banneri.

10 . 10
2022

Špeciálna výstava Slovenskáho Leonberger Klubu

                                                                              Výsledky

       SLK ďakuje hlavnému sponzorovi  

 

23 . 05
2022

Klubová výstava Slovenského Leonberger Klubu

Výsledky                 Fotografie z výstavy

     SLK ďakuje hlavnému sponzorovi výstavy   

27 . 07
2014

Z historie klubu

"