Novinky Slovenského Leonberger Klubu

10 . 02
2020

Klubová výstava SLK

UROBTE SI PEKNÝ VÍKEND V TERCHOVEJ !!

Termín uzávierky prihlášok : 26.4.2020

                                                             Prihláška                     Propozície

      Program             Spôsob rezervácie           Dorokované podmienky         Cenník           

27 . 01
2020

Predbežné výsledky klubovej súťaže

Vážení členovia SLK,

na základe výsledkov z „Klubovej a špeciálnej výstavy SLK“, výsledkov z „Partnerských leonberger klubov“ a zverejnených výsledkov v rámci „Slovakia Dog Cup za rok 2019“ bolo Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované priebežné poradie klubovej súťaže „Slovak Leonberger of the Year 2019“.

Vaše pripomienky k zverejneným výsledkom môžete v súlade s článkom 2 Propozícií súťaže zaslať na e-mailovú adresu klubu do konca mesiaca marec 2020. Vyhlásenie konečných výsledkov súťaže vykonáme na Klubovej výstave 8.-10. mája 2020.

                                                                                                                  Výbor SLK 

Priebežné výsledky  

16 . 10
2019

Špeciálna výstava Slovenského leonberger klubu


     Výsledky    

SLK ďakuje hlavnému sponzorovi  

29 . 05
2019

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu

 Výsledky     Fotografie z výstavy

SLK ďakuje sponzorom výstavy:

          

 

Slovak Leonberger of the Year 2018

 

27 . 07
2014

Z historie klubu

"