Novinky Slovenského Leonberger Klubu

5 . 08
2020

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu

Termín uzávierky : 20.9.2020

Termín Bonitácie:  11.10.2020 (po ukončení Klubovej výstavy)

                           Prihláška                    Propozície                   Program                                 Spôsob rezervácie ubytovania a stravovania

 

Očakávame narodenie šteniatok

Chovateľská stanica TOBROK, sídliaca v Mojmírovciach berie predbežné rezervácie na šteniatka plemena Leonberger (psíkov aj sučky)  s možnosťou odberu koncom októbra 2020.              

 Matka: Akkanga Leon Eperies, RTG bedier A/A, ľakťov 0-0, bez očných dedičných ochorení, LEMP N/N, LPN1 N/N , LPN2 N/N. Výška 73 cm, váha 57,5 kg, vyrovnaná a veľmi priateľská povaha.7 kg,  
Otec: Amaty Leotracks, RTG bedier A-A, ľakťov 0-0, výška 73 cm, váha 7LEMP N/N, LPN1 N/N , LPN2 N/N, vyrovnaná a priateľská povaha. Otec vrhu je po rodičoch z Fínska, matka vrhu rovnako zo zahraničného krytia, preto sú šteniatka zaujímavé aj do ďalšieho chovu.

Kontakty:

Mgr. Petra HERCEGOVÁ                                                                                                        mob : +421 949 369 754   e-mail.:  tobrok.wolfdogs@gmail.com   www.tobrok.sk 

24 . 06
2020

Oznam

 Vážení členovia SLK, chovatelia plemena Leonberger,

Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) na návrh zástupcov Únie kynologických klubov (ÚKK) schválilo dňa 11. júna 2020 nasledovné opatrenia:

Oblastné výstavy budú nominačnými výstavami na šampióna šteniat a veteránov (Podmienky splnia jedince VN1 z triedy mladšieho dorastu a dorastu, resp. V1 z triedy veteránov).

Na titul šampióna šteniat je možné použiť namiesto tretieho VN1, aj naďalej V1, CAJC, avšak je zvýšená veková hranica do veku 18. mesiacov. (Platí do 31.12. 2020).

Na titul šampióna mladých je možné použiť namiesto tretieho V1, CAJC, aj naďalej V1, CAC avšak je zvýšená veková hranica 30. mesiacov. (Platí do 31.12. 2020).

Prezídium SKJ schválilo zmenu termínu decembrovej Medzinárodnej výstavy psov – CACIB v NITRE. Nový termín konania výstavy stanovil na dni 18.-20. septembra 2020.

Poháre za minuloročnú súťaž Slovakia Dog Cup nebudú odovzdané na niektorom z podujatí, tak ako bolo pôvodne plánované, ale spoločne s prípisom od SKJ budú zaslané majiteľom úspešných jedincov. 

                                                                                                                    Výbor SLK

 

24 . 06
2020

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger Klubu

    Uzáverka prihlášok 7.9.2020

               Prihláška                    Propozície                     Počty prihlásených

27 . 01
2020

Konečné výsledky klubovej súťaže

Vážení členovia SLK,

na základe výsledkov z „Klubovej a Špeciálnej výstavy SLK v roku 2019“,  na základe zverejnených výsledkov súťaže „Slovakia Dog Cup 2019“, na základe Vami zaslaných výsledkov umiestnenia Vašich leonkov na jednotlivých medzinárodných výstavách v zahraničí v roku 2019, na výstavách „Partnerských leonberger klubov“ v roku 2019 a na základe Vami zaslaných pripomienok k zverejneným „predbežným výsledkom“ klubovej súťaže bolo Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované konečné poradie klubovej súťaže „Slovak Leonberger of the Year 2019“.  Víťazovi klubovej súťaže gratulujeme.

Vyhlásenie konečných výsledkov klubovej súťaže vykonáme na Špeciálnej výstave SLK dňa 19.9.2020.                                                                                                                                                                                                                  Výbor SLK   

Konečné výsledky  

16 . 10
2019

Špeciálna výstava Slovenského leonberger klubu


     Výsledky    

SLK ďakuje hlavnému sponzorovi  

29 . 05
2019

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu

 Výsledky     Fotografie z výstavy

SLK ďakuje sponzorom výstavy:

          

 

Slovak Leonberger of the Year 2018

 

27 . 07
2014

Z historie klubu

"