Novinky Slovenského Leonberger Klubu

10 . 02
2020

Klubová výstava SLK

Vážení chovatelia,

v dôsledku mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR v súvislosti s COVID-19 Výbor Slovenského Leonberger Klubu v záujme ochrany Vášho zdravia rozhodol na svojom korešpondenčnom zasadaní Klubovú výstavu SLK v plánovanom termíne 10.5.2020  Z R U Š I Ť.  Za pochopenie Vám ďakujeme. Výbor SLK Vám praje veľa zdravia a optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a v pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.                                                                                                                                                    Výbor SLK

                                                     

27 . 01
2020

Konečné výsledky klubovej súťaže

Vážení členovia SLK,

na základe výsledkov z „Klubovej a Špeciálnej výstavy SLK v roku 2019“,  na základe zverejnených výsledkov súťaže „Slovakia Dog Cup 2019“, na základe Vami zaslaných výsledkov umiestnenia Vašich leonkov na jednotlivých medzinárodných výstavách v zahraničí v roku 2019, na výstavách „Partnerských leonberger klubov“ v roku 2019 a na základe Vami zaslaných pripomienok k zverejneným „predbežným výsledkom“ klubovej súťaže bolo Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované konečné poradie klubovej súťaže „Slovak Leonberger of the Year 2019“.  Víťazovi klubovej súťaže gratulujeme.

Vyhlásenie konečných výsledkov klubovej súťaže vykonáme na najbližšej Klubovej alebo Špeciálnej výstave SLK.                                                                                                                                                                                                                  Výbor SLK   

Konečné výsledky  

16 . 10
2019

Špeciálna výstava Slovenského leonberger klubu


     Výsledky    

SLK ďakuje hlavnému sponzorovi  

29 . 05
2019

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu

 Výsledky     Fotografie z výstavy

SLK ďakuje sponzorom výstavy:

          

 

Slovak Leonberger of the Year 2018

 

27 . 07
2014

Z historie klubu

"