Novinky Slovenského Leonberger Klubu

7 . 02
2019

Klubová súťaž „Slovak Leonberger of the Year“.

Vážení členovia SLK,

na základe zverejnených "Výsledkov z klubových a špeciálnych výstav" SLK a partnerských leonberger klubov za rok 2018 a zverejnených výsledkov v rámci Slovakia Dog Cup za rok 2018 bolo Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované "Priebežné poradie" klubovej súťaže Slovak Leonberger of the Year. Vaše pripomienky k zverejneným výsledkom môžete v súlade s článkom 2 propozícií súťaže zaslať na e-mailovú adresu klubu do konca mesiaca marec 2019. Vyhlásenie konečných výsledkov súťaže vykonáme na Klubovej výstave v Jasnej.

                                                                                                                  Výbor SLK  

 Priebežné výsledky

21 . 01
2019

Poďakovanie

Aj vďaka Expodomu zvyšujeme úroveň

Klubové akcie Slovenského Leonberger Klubu prezentujú a popularizujú plemeno Leonberger na verejnosti. Jedná sa predovšetkým o  „outdoorové akcie“, kde je našim záujmom vytvoriť pre pracovné komisie aj vzhľadom na počasie čo najlepšie podmienky.

„Expodom – predaj záhradných altánkov“  ponúkol a následne aj daroval Slovenskému Leonberger Klubu v rámci sponzoringu skvelý predajný stánok. To umožní vďaka „Expodomu“ organizátorom klubových podujatí vytvoriť na ich prácu krajšie a lepšie prostredie. 

„Expodom“ sa špecializuje na predaj rýchlorozkladacích nožnicových stanov. Má dlhoročnú tradíciu. Svojim prístupom k Slovenskému Leonberger Klubu nás príjemne prekvapil, keď sa rozhodol, že nám tento záhradný stan daruje. Touto cestou mu vyslovujeme jedno veľké  Ď A K U J E M E !!!

                                                                                                     Výbor SLK

15 . 01
2019

Členský poplatok za rok 2019

          Dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že v súlade so Stanovami SLK § 5, článok 10. je potrebné uhradiť na účet SLK číslo SK 6902 0000 0000 2552849458 členský poplatok za rok 2019 vo výške 25,- EUR do 31. januára 2019.

15 . 01
2019

Klubová výstava

Termín uzávierky prihlášok : 1.5.2019

Predbežný termín rezervácie ubytovania a stravovania do 7.4.2019

Prihláška            Propozície

   Program     Spôsob rezervácie        Dorokované podmienky       Cenník

Sponzori výstavy:

          

23 . 05
2018

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger klubu 22.9.2018                     Výsledky

                                                               

23 . 05
2018

Slovak Leonberger of the Year 2017

23 . 04
2017

Nový test na LEMP

Vážení členovia SLK,

radi by sme Vám touto cestou oznámili spustenie nového genetického testu u plemena Leonberger, ktorý pre chovateľov plemena vykonáva Inštitút genetiky Univerzity v BERNE. Jedná sa o prednedávnom objavenú príčinnú mutáciu, spôsobujúcu chorobu psov s názvom Leukoencefalomyelopatia (LEMP). V prílohách nájdete viac informácií o tomto onemocnení, interpretáciu výsledkov testov, aktuálne odporúčania pre chov a objednávkový formulár vrátane inštrukcií pre zasielanie krvnej vzorky. Výbor SLK v súčasnosti posudzuje informácie a odporúčania Inštitútu genetiky Univerzity v BERNE a konzultuje ich s odbornou verejnosťou na Slovensku. Odporúčame všetkým členom klubu podrobne sa s uvedenými informáciami oboznámiť. Viac informácií a odporúčania SLK poskytne výbor členskej základni na Členskej schôdzi SLK 20. mája 2017.                                                                                                                                                                           Výbor SLK    

Interpretácia LEMP              Genetické testovanie na LEMP                                                              Formulár na testovanie LPN+LEMP

27 . 07
2014

Z historie klubu

"