Cenník poplatkov SLK

 

Členské na rok:                                                                        25,00 €

Zápisné:                                                                                      10,00 €

Členské na 1.rok  u novo prijatého asociovaného člena - nový majiteľ šteňaťa od chovateľa SLK):                                                                                                                                                                    12,50 €

Poplatok za oneskorené zaplatenie členského:               10,00 €

                                                                                          Člen SLK                                         Nečlen SLK

Kontrola  vrhu:                                      5,00 €/šteňa (min. sadzba 20€)    10,00 €/šteňa (min. sadzba 40€)

Vydanie krycieho listu:                                                     10,00 €                                              20,00 €

Vydanie expresného krycieho listu:                              20,00 €                                             40,00 €

Krytie psa:                                                                              15,00 €                                              30,00 €

Bonitácia:                                                                               25,00 €                                              50,00 €

Mimoriadna bonitácia:                                                       50,00 €                                            100,00 €

Poplatok za uzavretie Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu:                            15,00 €

Výstavné poplatky:                             individuálne podľa propozícií pre jednotlivé výstavy poriadané SLK

Platby je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

1. Vložením hotovosti na účet SLK na ktorejkoľvek pošte alebo v banke (identifikovanie sa vkladateľa menom a priezviskom v správe pre príjemcu, účel platby).

2. Bezhotovostným prevodom z účtu na účet (identifikovanie sa vkladateľa menom a priezviskom v správe pre príjemcu, účel platby).

3. Platbou v hotovosti pokladníčke klubu oproti vydaniu dokladu (potvrdenia) o zaplatení (platí len pre uhradenie výstavných poplatkov od zahraničných vystavovateľov).

 

Číslo účtu:    2552849458/0200

IBAN:             SK 6902 0000 0000 2552849458

BIC KÓD:       SUBASKBX

 

Tento cenník poplatkov bol prerokovaný a schválený na členskej schôdzi Slovenského Leonberger Klubu dňa 20. mája 2017.